2011.06.21.
KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2011

A termékdíj szabályozásában újabb jelentős változások lépnek hatályba, részben 2011. szeptember 1-től, illetve 2012. január 1-től, mely változások a fizetési és mentességi rendszer új kereteinek meghatározására, az adminisztrációs terhek könnyítésére, illetve a termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási ipar átalakítására irányulnak.

Főbb témái:
1. A környezetvédelmi termékdíj szabályozásának várható változásai
Változó definíciók, termékkörök
Termékdíj kiszámításának, mértékének változásai
Adminisztrációs terhek könnyítése, egyszerűsítése
Termékdíj mentesség megszűnése, az egyéni hulladékkezelés lehetősége
Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség szerepe
2. A termékdíj-fizetési kötelezettség fennállása
Termékdíjköteles termékcsoportok (Mi minősül termékdíjköteles csomagolásnak?, „Ex” jelzés a vámtarifaszám-listán)
3. Tömegalapú fizetési kötelezettség
A termékdíj-fizetésre kötelezett személye (Belföldi előállítású és külföldről behozott termékek, Kötelezettség termék mellé biztosított csomagolóeszköz és csomagolóanyag esetében)
Kivételes helyzetek, amelyekhez kapcsolódóan nem kell termékdíjat fizetni
Változások a bérgyártás megítélésében
4. A termékdíj-szabályozás legfontosabb elemei. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása és keletkezésének időpontja.
5. A termékdíj alapja, bevallása, befizetése és ellenőrzése. Egyszerűbb bevallási rendszer, kevesebb adminisztratív teher? Termékdíj-kedvezmény, elektronikus bevallás, 2010-től kötelező az ügyfélkapu használata, EÜC
A termékdíj visszaigénylése
Számlán feltüntetési kötelezettség
Újrahasznosítás
6. A termékdíjköteles termékek részletes szabályai. Egyéb kőolajtermék, gumiabroncs, csomagolás, kereskedelmi csomagolás (italcsomagolások, műanyag szatyrok, zacskók, reklámtáskák termékdíja)akkumulátor, reklámhordozó papír, elektromos és elektronikai berendezés.
7. A termékdíjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek. A nyilvántartás módja (külön kiemelve a göngyölegek, visszaváltható csomagolások, raklapok). Azonosítószámok (VPID és GLN számok)
8. Bejelentés és bevallás a VPOP felé. Bejelentések és bevallások nyomtatványainak kitöltési problémái, leggyakrabban felmerülő hibák. Önellenőrzés és pótbevallás. Nyomtatványcsomag, KT-kódok. Új lapok – BEV, BEJKE. A VPOP eljárása, ellenőrzés 2011-ben, bírságolás, szankcionálás, lefoglalás, elkobzás. Mire kell kiemelten figyelni a boltoknak, kisvállalkozásoknak? A termékdíj és a hulladékhasznosítás kapcsolata. Termékdíj az export-import ügyletek esetén
Konzultáció

Bővebb információ és jelentkezési lap itt olvasható és letölthető (pdf formátumban)

(Forrás: Vezinfó)